Reconeixen mundialment un servei per a emprenedors impulsat des del 2013 al Berguedà

La iniciativa de Reempresa, impulsada des del 2013 per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, entre d’altres ens, ha estat reconeguda per un informe de la New York University Wagner com un dels 15 millors exemples de polítiques de desenvolupament municipal a nivell mundial. L’estudi, Innovation and the City, inclou la iniciativa Reempresa entre les analitzades pel grup d’experts del Centre for an Urban Future durant el 2016 i pretén ser un compendi de polítiques innovadores que poden ser un model a implementar en diferents ciutats del món.

El Servei de Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya. En concret, el mecanisme de la iniciativa permet que un o més reemprenedors accedeixin a la propietat d’una empresa impulsada per altres i la facin créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. El servei s’ofereix a la província de Barcelona des de 35 centres locals de Serveis a les Empreses. Actualment, a través d’un conveni signat amb cada un d’aquests 35 ens, s’ha promogut l’abast de la Reempresa a tots els municipis de la província, de tal manera que qualsevol població té un punt local de referència.

Al Berguedà, en concret, aquest punt de referència és l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, a través del Servei d’Innovació i Empresa, que des de 2013 ha impulsat el projecte de Reempresa a la comarca. L’Agència ha gestionat, fins ara, 29 projectes cedents, dels quals 16 han publicat anunci i han iniciat el procés de cessió, 18 són projectes reemprenedors i 10 són casos de reempresa d’èxit, és a dir, que s’han cedit i han donat continuïtat al negoci.

FOTO. Un dels casos d’emprenedoria del servei Reempresa / Reempresa

X