Finalitzen les primeres actuacions a Fumanya per protegir les petjades de dinosaures

El Departament de Cultura ha finalitzat els treballs corresponents a la segona fase de l’estabilització de la zona del jaciment paleontològic de Fumanya Sud, a Fígols. Les intervencions responen a l’esllavissada de roca que el maig passat va afectar una superfície aproximada de 1.200m2  de roca on hi havien petjades de dinosaures sauròpodes, datades al Cretaci superior, ara fa 65 milions d’anys.

fumanya-intervencions-1Segons ha informat el propi Departament, els treballs han consistit en la desbrossada i purga de blocs inestables, la instal·lació d’una barrera estàtica per a l’aturada de la caiguda de roques i els ancoratges de bloqueig de roca amb perns específics. Aquesta actuació forma part del seguit de mesures prioritàries que, amb caràcter d’urgència, van acordar les institucions implicades en la conservació del jaciment per tal de garantir la seguretat de les persones i evitar nous despreniments.

Tercera fase en marxa

En aquests moments, ja s’han iniciat els preparatius de la tercera fase de les actuacions acordades. En concret, consisteix en la realització d’un estudi integral del jaciment per a la seva protecció, conservació i posada en valor. L’estudi, que anirà a càrrec de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), inclourà tant els aspectes geològics i paleontològics com els de conservació.

D’una banda, l’ICGC durà a terme un estudi geotècnic d’anàlisi dels paràmetres i mecanismes cinemàtics dels despreniments, i establirà i quantificarà les causes que han donat lloc a aquestes esllavissades. De l’altra, l’ICP s’encarregarà de l’estudi científic paleontològic que determinarà quines són les zones de preservació preferents i estudiarà els nous elements paleontològics presents en els blocs caiguts amb l’esllavissada, tant des del vessant científic com del museístic, donant continuació als projectes de recerca paleontològica fets fins a l’actualitat.

fumanya-actuacions

FOTOS. Resultat de les intervencions a Fumanya / Departament de Cultura