Esquerra dóna el vistiplau als pressupostos de la CUP a canvi d’inversions importants en educació

El grup municipal d’Esquerra (ERC) a Berga votarà a favor dels pressupostos que l’equip de govern de la CUP sotmetrà a aprovació del plenari aquest dijous. Els republicans van presentar cinc esmenes relacionades amb l’educació, la comissió de plans estratègics, l’eliminació de barreres arquitectòniques i els parcs infantils i ja han rebut el compromís del govern d’incloure-les en la seva proposta, de manera que votaran a favor de les partides que presenta la CUP. Així ho han comunicat aquest dimarts en una roda de premsa on també han presentat les seves esmenes, que es tradueixen en 85.000 euros que el govern preveu treure de la partida d’ingressos extraordinaris.

L’educació com a pilar bàsic

D’entrada, el pal de paller de les propostes d’Esquerra no és altre que l’educació. El partit republicà creu que s’ha d’apostar per “posar en el lloc que toca” l’Escola Bressol de la ciutat. Per això, insta el govern de la CUP a crear una partida d’inversions amb un import de 15.000 euros. Amb aquests diners, Esquerra vol que l’escola redacti un nou projecte educatiu que no estigui limitat per la situació econòmica actual, que es renovin les insta·lacions del centre i que es treballi “de forma contínua” per reduir l’aportació de les famílies.

També en matèria d’educació, Esquerra proposa que s’ampliïn les partides de manteniment de l’escola de Sant Joan, amb 5.000 euros més, l’escola de Santa Eulàlia, amb 5.000 euros més, i l’escola de la Valldan, amb 3.000 euros més. En la mateixa línia que la primera esmena, el grup municipal considera que cal una ampliació anual de les partides a les escoles públiques, de manera que Sant Joan rebria un total de 20.000 euros aquest any; Santa Eulàlia, 20.335,54€; i La Valldan, 9.346,81€.

A la recerca de plans de futur

D’altra banda, el partit republicà vol seguir nodrint de pressupost la comissió de plans estratègics, un grup format a principis de la legislatura a proposta d’ells mateixos. Consideren que “és una eina indispensable per arribar a consensos” i definir les estratègies de futur per a la ciutat. Per això, suggereixen a la CUP que hi destini 6.000 euros.

Un altre dels punts on també vol incidir el grup és en l’eliminació de les barreres arquitectòniques. En aquest cas, Esquerra proposa que s’ampliï la partida que proposa la CUP en 25.000 euros més. A més d’aquesta inversió, els republicans volen que s’aprofundeixi en la problemàtica, comptabilitzant el total de barreres i el cost total de la seva eliminació, així com també desglossant els diners que l’equip de govern hi destina.

Finalment, Esquerra també pretén tractar la degradació dels parcs infantils de la ciutat. Per això, proposa que s’hi destinin 20.000 euros més per tal d’arribar a una partida de 31.000 euros. A banda de la inversió dels diners, el partit vol que es faci un informe sobre l’estat actual de tots els parcs i el cost de les seves renovacions. També demana que es desglossi el pressupost que l’Ajuntament hi destina i que s’inclogui el parc de la Font Negra en l’anàlisi.

X