Especial

Empresaris i treballadors fan front a situacions inesperades

Mai abans, amb la implantació dels Mini Crèdits Urgents a través d’internet, les línies creditícies han estat disponibles les 24 hores del dia i tots els dies de l’any. Es tracta d’uns crèdits d’imports petits que van dels 50 euros als 1.000 euros i que s’han d’abonar íntegrament en el termini d’un mes. Les condicions varien segons quina sigui l’empresa que atorgui el crèdit.

noti_patrocinada_octubre

Gairebé un 20% dels usuaris d’aquest tipus de crèdits són persones que treballen pel seu compte, això fa pensar que aquest tipus de finançament obeeix a situacions desesperades que es produeixen en el món de la petita empresa. Amb tot, segons dades estadístiques de vàries financeres sobre l’ús dels Crèdits Urgents que es donen a través de la xarxa, aquests serveis els fan servir els empresaris en moments puntuals, així com joves i estudiants que, malgrat tenir un contracte de treball, no arriben a final de mes.
Sol·licitar un préstec d’aquestes característiques sempre porta implícita la urgència i suposa una segona oportunitat pels qui estan a les llistes de morosos i altres llistes, com l’ASNEF. En aquests casos, accedir als Mini Crèdits evidentment suposarà fer-ho amb uns interessos superiors.

La balança s’inclina cap al cantó positiu davant d’aquest tipus de préstecs i la situació empresarial actual

Gràcies a aquest tipus de finançament que donen les empreses privades, la sortida de la crisi s’està resolent d’una manera menys dramàtica per a moltes persones. D’altra banda, els economistes més conservadors que van alertar que aquest tipus de finançament podria contribuir a l’endeutament com un modus de vida, també estan veient com la balança s’inclina cap al cantó positiu d’aquesta modalitat de préstecs.

Estic amb tu

Una actitud positiva i ganes de dialogar és el què es necessita per encarar el conflicte polític català actual, malgrat tot, no sembla que minvin les ganes de fer negocis en aquesta comunitat sempre activa i oberta. Les idees de negocis rendibles a Catalunya segueixen estan en el TOP TEN dels buscadors. I és que abans de tirar endavant un negoci s’han de tenir en comptes molts aspectes i s’ha de fer front a cadascun d’ells d’igual manera.

Comptar amb l’ajut d’experts en el món empresarial és una bona manera de començar a treballar per tal de muntar una empresa pròpia que sigui rendible. Per això s’han de seguir una sèrie de pautes que dona la primera comunitat d’empresaris online i que també compta amb un blog informatiu i una guia per a emprenedors.

Dotar d’habilitats als directius en benefici de l’empresa i dels treballadors

La formació és un factor clau dels homes i dones d’empresa que compten amb cursos com el de Desarrollo Directivo en EAE, una de les escoles de negocis de més prestigi a Espanya. En el cas d’aquest cas, compta amb un programa residencial de 2 setmanes a Nova York a la finalització del curs.

Dotar d’habilitats als directius, fer que siguin capaços d’optimitzar al màxim les seves eines i les seves funcions, en benefici de l’empresa i dels treballadors és el què s’aconsegueix amb aquest curs impartit per professors qualificats, conscients dels vertiginosos canvis a que es veu sotmès el directiu empresarial actual i que ha de gestionar eficaçment i, a la vegada, desenvolupar tota la seva creativitat en benefici del producte final.

En una societat que avança veloçment en tots els nivells, treballadors i directius s’uneixen sota una mateixa premissa, tractar de ser més eficaços i resolutius per a formar part activa d’una dinàmica empresarial més vertiginosa que mai.

Aquest article és un contingut patrocinat.

Comentaris

Ballús Calefacció