60.000 euros per facilitar la creació de cooperatives forestals al Berguedà

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà destinarà uns 60.000 euros a la creació de cooperatives forestals al Berguedà. Inicialment, l’Agència serà un soci més de la cooperativa i destinarà aquests diners al lloguer de la maquinària forestal, principalment. A més, l’ens aprofitarà recursos propis per assessorar i formar els membres i les cooperatives que es vulguin constituir. Tot això, serà en el primer tram de vida de les cooperatives, durant el 2018. Posteriorment, l’Agència se’n deslligarà i funcionaran de manera autònoma.

La idea de crear aquestes cooperatives neix a finals del 2017, quan l’Agència de Desenvolupament anuncia el projecte Forestal COOP, que consisteix en la creació d’almenys una cooperativa de treball en l’àmbit forestal. Per què? Bàsicament, per dues qüestions: per la demanda del mercat i per l’oportunitat que suposa.

D’una banda, el projecte de les cooperatives forestals formarà persones que podran donar servei a la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, que ha de gestionar els boscos que són propietat dels ajuntaments, aprofitant-ne la fusta i la biomassa, i generant energies renovables. I, a banda, el projecte pretén ser una eina per convertir la comarca en una zona pionera en l’aprofitament de recursos forestals i energies renovables.

cooperatives-forestals-1

El procés de creació de les cooperatives

El proper 15 de març es començarà a materialitzar el projecte: hi haurà la primera trobada de totes aquelles persones interessades en formar part d’una cooperativa forestal. Fins ara, s’ha treballat bàsicament en les estratègies per donar a conèixer el projecte a possibles interessats i s’han definit les primeres accions de formació.

El dia 15, Carles Pastor, coordinador de l’Àrea d’Empreses de l’Agència, i Jordi Escudero, tècnic de economia social i solidària, explicaran el projecte als possibles interessats. Un cop presentada la proposta, s’iniciarà un procés de formació per tal de facilitar els coneixements necessaris en relació a la constitució i creació de la cooperativa, així com en l’anàlisi de la viabilitat econòmica. I més endavant, i de manera conjunta amb els membres de la cooperativa, s’iniciaran les activitats forestals i la gestió del negoci.

X