Vilada premiarà relats en català en una nova edició del Concurs Literari Aurora Bertrana

Últimes setmanes per presentar narracions al VIè Concurs Literari Aurora Bertrana de Vilada. L’Ajuntament viladí convoca un any més el certamen seguint els mateixos criteris que l’any 2017, quan l’edició ja va ser un èxit de participació. Els treballs han de ser de creació pròpia, escrits en català i en forma narrativa. Els candidats, a més, podran presentar un màxim de vuit pàgines d’un full DIN A4, amb text escrit a doble espai i amb lletra Arial, a mida 12.

Des de l’1 de març i fins el 14 de maig es poden presentar els treballs a l’Ajuntament de Vilada, ja sigui a través de correu postal, correu electrònic o presencialment a les oficines de l’administració. Com l’any passat, hi ha dos premis en cada categoria, adult (a partir de 15 anys) i infantil (fins a 14 anys).

Forma de presentació

Cal presentar els escrits mecanografiats i acompanyats d’un sobre que contingui el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. A banda, a l’interior del sobre hi haver un paper amb les següents dades: nom i cognoms de l’autor, pseudònim, títol del treball, adreça electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI. A més, caldrà presentar 5 còpies impreses pels treballs que es presentin físicament (presencialment o per correu postal).

Pel que fa als treballs presentats per correu electrònic, els candidats han d’enviar un mail a vilada@diba.cat i posar al títol del missatge “Concurs Literari Aurora Bertrana”. A més, cal adjuntar un arxiu en format PDF de l’escrit, així com també un document amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, pseudònim, títol del treball, domicili, telèfon i correu electrònic).

L’entrega de premis

Hi haurà dos premis per categoria. En la modalitat dels adults, els reconeixements seran econòmics: 300 euros per al primer premi; i 150, per al segon. Pel que fa als infants, el primer i el segon premi seran una novel·la i un obsequi, respectivament.

El lliurement de premis està previst pel 29 de juny del 2018, una vegada el jurat hagi entregat a l’Ajuntament el seu veredicte. En tot cas, l’organització es reserva el dret a modificar la data per causes de força major.

Bases del VIè Concurs Literari Aurora Bertrana de Vilada