El metge berguedà Josep Vidal guanya una beca per fer una investigació sobre la fibromiàlgia

Un equip d’investigadors de l’ICS Catalunya Central ha guanyat una beca per desenvolupar una investigació sobre la fibromiàlgia a partir de les dades de les històries clíniques de diversos grups de pacients. Aquest estudi permetrà aprofundir en els trastorns i les afectacions associades a aquesta malaltia. Entre els membres de l’equip hi ha el berguedà Josep Vidal, metge de la Unitat de Suport a la Recerca de l’ICS.

La infermera de la Unitat de Suport a la Recerca de l’ICS Catalunya central Glòria Saüch lidera l’equip d’investigació, amb la col·laboració de Vidal i Jacobo Mendioroz, com a investigadors, i dels metges Xavier Cantero i Robert Panades. Tots ells revisaran i estudiaran les dades clíniques del període de 2010 a 2017 de dos grups de pacients: un grup de persones que tenen fibromiàlgia; i un altre de persones que no en tenen. L’objectiu és descriure la comorbiditat del primer grup (trastorns i malalties associades) i valorar-ne el risc de patir problemes d’ansietat i depressió, en comparació amb la població general.

Les dades, que es tractaran de forma anònima, s’extrauran de la base de dades SISAP, a partir de la història clínica registrada de pacients dels centres d’atenció primària de l’ICS. Aquest estudi, que porta per títol Antecedents sociodemogràfics i de comorbiditat de les persones diagnosticades de fibromiàlgia a l’atenció primària de Catalunya, permetrà aportar evidències i aspectes rellevants d’aquesta patologia, desconeguts fins ara.

La fibromiàlgia és una malaltia d’alt impacte, prevalença elevada i aparició en edats relativament joves, que té un grau d’afectació important en la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Afecta un 2,37% de la població de l’Estat espanyol, segons dades de la Societat Espanyola de Fibromiàlgia.