L’Ajuntament de Berga sortejarà 368 places del balcó per a les passades de Patum i els salts a plaça

L’Ajuntament de Berga tornarà a obrir el balcó a la ciutadania durant els actes de La Patum de 2019. El consistori posarà a disposició dels ciutadans 368 places, corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), un centenar per als salts de plaça de dijous i diumenge i 18 de Patum infantil.

En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l’espai al balcó s’atorgarà segons l’ordre d’arribada fins a completar les 50 places per a cada torn. L’obertura del balcó es produirà mitja hora abans de l’inici de les passades, de manera que l’accés al consistori durant la passada de dimecres al migdia es realitzarà a les 11:30h, mentre que en les passades de dimecres i dissabte a la tarda es farà a les 19:30h i a les 19:00h, respectivament. També es permetrà l’accés al balcó per veure els Tirabols de la Plaça de Sant Pere. En aquets cas, l’accés s’obrirà quan hagin finalitzat els Tirabols a la Plaça de Sant Joan.

El control d’accés a l’edifici de l’ajuntament es realitzarà, des de l’entrada principal, mitjançant l’entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l’aforament establert. Només s’entregarà un tiquet per persona en el moment d’accedir al consistori.

D’altra banda, es repetirà la fórmula del sorteig per designar les places que es posaran a disposició de la ciutadania durant el 3r i 4t salt de la Patum completa de dijous i diumenge, tenint en compte que els dos primers salts l’espai estarà ocupat per autoritats, representants polítics i convidats del consistori. En aquest sentit, se sortejaran 50 places, 25 en cada cas, ja que la resta de llocs corresponen a les persones acompanyants dels guanyadors i guanyadores del sorteig. Per tant, només es permetrà un acompanyant per cada guanyador o guanyadora.

En el cas de La Patum Infantil es disposarà de 18 places, de les quals, se’n sortejaran 9 pel 3r i 4t salt de La Patum completa de la tarda. El sorteig s’adreça a infants de 3 a 14 anys i els acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits: si l’infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d’estar acompanyat per una persona major de 18 anys. En canvi, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar a un acompanyant que tingui entre 3 i 14 anys, però es requerirà la presència d’una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d’esperar-los a la sala adjacent del balcó, és a dir, a l’anomenada Sala d’Agermanaments.

Procés i termini d’inscripció pel sorteig

La participació al sorteig d’accés al balcó consistorial es podrà fer de forma presencial o telemàtica. D’una banda, les persones interessades podran realitzar la sol·licitud adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l’Ajuntament de Berga, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia i el dilluns, de 5 a 7 de la tarda. Tanmateix, es podrà tramitar la petició a través d’Internet emplenat el formulari corresponent a la instància genèrica disponible al portal web municipal.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 20 al 30 de maig fins a les 2 del migdia. Un cop feta la inscripció, els participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb un número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que les inscripcions haurà d’efectuar-les la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones.

En el cas de les sol·licituds referents a La Patum Infantil, hauran de ser tramitades per una persona major d’edat, actuant en representació de l’infant i caldrà presentar el llibre de família. A més, cada sol·licitant només podrà fer una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en cas de voler participar al sorteig de les places del balcó de La Patum completa i de La Patum Infantil, caldrà tramitar-ho conjuntament i especificar-ho en l’apartat “Sol·licito” de la instància genèrica.

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles s’assignaran les places de forma directa sense necessitat de realitzar el sorteig.

Descripció del sorteig

El sorteig serà públic i se celebrarà el divendres, 31 de maig, a les 6 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga. Per fer-ho, es constituirà una Mesa de Sorteig formada per un representant de cadascuna de les formacions polítiques representades al plenari municipal corresponent a la legislatura de 2015-1019, un representant del Patronat de La Patum, l’alcalde o alcaldessa i la tècnica de Participació Popular.

El sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en dues fases. Primerament, se sortejaran les 50 places dels balcons de La Patum completa de dijous (20 de juny)  i diumenge (23 de juny) i després se sortejaran les 18 places de La Patum Infantil (21 de juny). Per fer-ho, s’utilitzarà una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, assignarà les places a un nombre consecutiu de sol·licituds.

L’assignació de places serà nominal i intransferible i no es permetrà l’intercanvi del dia assignat en el cas de la Patum completa de dijous i diumenge. Les persones que no hagin resultat guanyadores, formaran part d’una llista d’espera per a la reposició de places vacants en cas que es produeixi la renuncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas d’incompliment d’algun dels requisits esmentats anteriorment.

El resultat del sorteig es farà públic el mateix divendres, 31 de maig, al web municipal de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Facebook, Twitter i Instagram) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’ajuntament. Les renuncies es podran fer fins al 14 de juny a les 2 del migdia, enviant un correu a l’adreça de correu electrònic participacio@ajberga.cat o trucant a l’àrea de Participació Popular al telèfon 93 821 43 33.

Consideracions i obligacions dels guanyadors i guanyadores del sorteig

Les persones que accedeixin al balcó de l’Ajuntament de Berga hauran de personar-se puntualment a l’hora i el lloc indicats pels responsables de l’organització. A més, hauran d’acreditar-se mitjançant la presentació del DNI i, en el cas dels menors d’edat, hauran de presentar l’autorització del pare, mare o tutor/s legal.

No es permetrà l’accés al balcó un cop hagi començat l’acte. Si quan s’hagi iniciat l’acte, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències de l’ajuntament, no es permetrà el seu accés de nou.

En tots els casos, les persones que accedeixin a l’Ajuntament de Berga, tant a La Patum completa com en les passades, hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució i la resta de persones mentre es trobin dins de l’edifici consistorial. En cas contrari, es procedirà a la seva expulsió.

X