El ple de l’Ajuntament de Berga aprova un pla de millora urbana que permetria la construcció de l’estació d’autobusos

L’Ajuntament de Berga ha decidit aprovar definitivament i per unanimitat la proposta de l’àrea d’Urbanisme de la millora urbana del carrer Pere III. La proposta determina com urbanitzar els carrers situats al sector est de la Rasa dels Molins, contempla la creació de terrenys de parc urbà, i la obtenció del sòl necessari per a la construcció d’una estació d’autobusos. La superfície total d’aquesta àrea és de 32.732’75m2.

Cal constatar, però, que aquesta no serà la ubicació definitiva de la futura estació d’autobusos ja que es manté, també, la possibilitat d’ubicar-la a la Font del Ros. Per resoldre-ho, l’Ajuntament de Berga té la intenció de posar en marxa un procés de participació ciutadana.

El pla de millora urbana en qüestió ha estat pendent des del 2005, i en aquest sentit, Montse Venturós ha qualificat el pas com a ‘molt important’. Ha volgut recordar, també, que ‘la Rasa dels Molins en els propers anys es veurà modificada de manera substancial, tenint en compte que hi pugui haver, o no, l’estació, però també s’han d’executar properament les obres del clavegueram i hi haurà el desdoblament de la C-16’.

Punts de l’ordre del dia

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga també han aprovat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Berga a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), que vetlla per la difusió i la promoció de la gestió pública de l’aigua; l’establiment dels dies 11 de juny de 2020 -dijous de Corpus- i el 8 de setembre del mateix any -Gala de Queralt- com a festius locals inclosos en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels treballadors; la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’increment del 0’25% dels imports dels complements específics dels treballadors i treballadores del consistori; i el reconeixament de la capacitat de formador com a complement laboral d’un treballador de l’Ajuntament.

A banda d’això, s’ha debatut sobre una proposta presentada per la Federació Catalana de Natació per fer efectiva la modificació de les tarifes vigents al Centre Esportiu El Tossalet, i la incorporació de noves tarifes equivalents als serveis que ofereixen les instal·lacions. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de la CUP-AM i ERC-AM, i amb les abstencions de Junts per Berga i el PSC-CP.

Durant la sessió, també s’ha informat sobre la contractació laboral temporal d’una educadora per a l’Escola Bressol Flor de Neu; s’ha donat compte del nomenament de personal eventual a l’Ajuntament de Berga per desenvolupar les tasques de secretària d’alcaldia i tècnica de comunicació; i s’ha informat sobre una sentència judicial favorable per al consistori, recaiguda en el recurs d’apel·lació interposat per la Federació Catalana de Natació perquè es declarés el trencament de l’equilibri econòmic financer de la concessió de servei públic del Centre Esportiu El Tossalet.

X