La Generalitat de Catalunya impulsa un procés participatiu per a la protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Cadí-Moixeró

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya impulsa un procés participatiu per a l’elaboració d’un nou Pla de protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Cadí-Moixeró. L’objectiu és que sigui un procés obert i que el Pla de protecció que en resulti reflecteixi les propostes de les persones i entitats que viuen, treballen o utilitzen aquest espai natural protegit.

El Pla, servirà per establir els objectius de l’espai, per regular els usos del sòl i l’aprofitament dels recursos naturals, i definir el seu ús públic tenint en compte que es garanteixi la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística, sense oblidar el patrimoni cultural, material i immaterial. Es vetllarà, també, per a les oportunitats socials i econòmiques del territori, basades en la conservació del patrimoni natural.

La redacció del Pla de protecció es fonamentarà en les propostes i punts de vista de tots els agents i sectors implicats del territori que es començaran a recollir amb tres sessions informatives aquest mes de setembre a Alàs, Bagà i Bellver de Cerdanya. A la tardor, es convocaran nou jornades temàtiques de treball, repartides per diferents municipis de l’àmbit del Parc, on es convidarà a la ciutadania i als diversos sectors implicats (agroramader, forestal, turístic, ambiental, administració, ajuntaments, etc.) a debatre les temàtiques estratègiques relacionades amb la gestió del Parc i a fer-ne propostes. El procés participatiu finalitzarà amb unes sessions de retorn on s’explicarà què s’ha recollit i quins són els propers passos per al Pla de Protecció del Parc Natural.

El Parc natural del Cadí – Moixeró és un dels espais de la xarxa de parcs naturals de Catalunya, i es caracteritza per una gran riquesa paisatgística, geològica, de fauna i de flora. Hi convergeixen les comarques de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya.