La Plataforma ja ha demanat formalment a la Generalitat que aturi els tràmits per alçar la incineradora a Cercs

La Plataforma Anti-incineradora ja ha demanat formalment al Departament de Territori i Sostenibilitat que arxivi el procediment administratiu de la incineradora de Cercs. En una carta signada el 27 de gener, el moviment demana al Departament una còpia de la documentació presentada per l’empresa, que se’ls reconegui com a part interessada i que s’aturin els tràmits per “no-idoneïtat o insuficiència de l’informe urbanístic municipal”.

La Plataforma considera que els tràmits haurien d’arxivar-se perquè l’encaix del projecte amb el POUM de Cercs (aprovat l’agost passat) no és suficient. En aquest sentit, expliquen en la carta enviada a la Generalitat, la normativa diu que per projectes com la incineradora cal desenvolupar el Pla de Millora Urbana (PMU), i en aquest cas de Cercs no ho està. A efectes pràctics, el PMU concreta punts determinats del POUM, com les instal·lacions que cal conservar, els usos previstos i l’inventari de les edificacions existents.

Totes aquests concrecions no s’han fet a la zona on es vol desenvolupar la incineradora i, per això, la Plataforma Anti-incineradora exigeix al Departament que no admeti la sol·licitud de l’empresa promotora “per motius d’incompatibilitat urbanística”. En cas de donar la raó a la Plataforma arxivant el projecte, el Govern posaria fi al procés administratiu i barraria el pas a l’actuació.

A banda de l’arxivament, la Plataforma demana una còpia de la sol·licitud d’autorització ambiental i la documentació que ha presentat l’empresa promotora de la incineradora. També reclamen que se’ls consideri part compareguda i interessada en el procediment, que es faci arribar el cas al Jutjat o la Fiscalia per investigar possibles responsabilitats penals per a les persones que han signat l’informe urbanístic, i advertir funcionaris i autoritats d’aquestes responsabilitats penals.

X