Berga inicia les obres per aturar la degradació de la Torre de la Petita

Comencen les reivindicades obres a la Torre de la Petita. L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa la intervenció a la zona de la Serra de la Petita per aturar el deteriorament dels elements que formen part de la fortificació carlina construïda al segle XIX.

El projecte preveu la rehabilitació de la Torre de la Petita i l’adequació i consolidació dels murs del fossat, el cos de guàrdia i el polvorí del fortí. L’actuació també té l’objectiu de potenciar el seu valor patrimonial mitjançant la museïtzació de l’espai interior de la torre. Les obres tindran una durada aproximada de set mesos.

Descripció de la rehabilitació de la torre

D’una banda, es portaran a terme una sèrie d’actuacions per garantir la consolidació i posada en ús de la torre. En concret, es realitzarà el sanejament i la reparació dels murs exteriors que conformen la torre, així com les seves obertures.

També es farà la impermeabilització de la terrassa per tal de recollir l’aigua de la pluja i evitar filtracions a l’interior de l’estructura. A més, se’n reconstruirà l’accés que es troba enderrocat parcialment, i també es reconstruirà el paviment de la terrassa.

Paral·lelament, s’adequarà l’accés principal de la torre i els accessos de les troneres interiors i es construirà un nou empostissat de fusta on es trobava l’original. Finalment, s’instal·larà un sistema d’il·luminació a l’interior.

Actuacions de consolidació del fortí

El fortí també patirà intervencions. D’entrada, s’efectuarà una actuació de sanejament i reparació dels murs interiors del cos de guàrdia i el polvorí, de finals del segle XVIII. Posteriorment, es realitzarà la restauració i consolidació de la part exterior dels murs per evitar que es pugui produir l’enderrocament de la construcció. Això també comportarà el tancament dels accessos del cos de guàrdia i el polvorí.

Adequació del camí d’accés a la fortificació 

La pista d’accés a la Torre de la Petita té una llargada aproximada d’un quilòmetre, una amplada de tres metres i un desnivell de noranta metres. Per evitar-ne el deteriorament, es formigonarà el primer tram del camí i la darrera pujada més pròxima a l’esplanada on es troba la torre. La resta del camí mantindrà la grava i s’habilitaran cunetes transversals fetes de formigó per reduir l’erosió del terreny.

Terminis d’execució de les obres i pressupost

Les obres de rehabilitació de la Torre de la Petita tindran una durada de set mesos, aproximadament. L’empresa Bergavià Obres S.L. ha estat l’empresa adjudicatària que s’encarregarà d’executar-les. El cost total del contracte és de 180.284,53 € i es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament de Berga, la Diputació de Barcelona i el Ministeri espanyol de Cultura.

Valor patrimonial del conjunt arquitectònic carlí

El fortí de la Serra de la Petita va ser la construcció més singular del sistema defensiu carlí que envoltava la vila de Berga al segle XIX. L’any 1840 va ser el moment de màxima expansió del conjunt de fortificacions de la vila, concentrant 22 punts armats que es trobaven repartits pels contorns.

Aquests recintes militars van entrar en desús l’any 1901 i amb el pas del temps es van degradar fins a desaparèixer, ja que van ser engolits per noves urbanitzacions o van ser enderrocats per manca de manteniment. Del conjunt de la Serra de la Petita se’n conserva la torre i les restes del fortí que compten amb el reconeixement de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

L’actuació dels pròxims mesos permetrà revertir el procés de degradació i recuperar el valor arquitectònic i patrimonial, amb la possibilitat d’oferir un nou espai d’interès i oci cultural i paisatgístic a la ciutat.

X