Junts per Berga proposa crear una comissió de festes de Berga per implicar les entitats en la presa de decisions

Junts per Berga creu que cal constituir una comissió de festes que pengi directament de l’Ajuntament, però que també impliqui representants de les entitats de cultura popular, entitats esportives i del teixit musical, i representants de la infància, la joventut i la tercera edat. Per això, aquest dijous al vespre presenta una moció al ple de març de l’Ajuntament de Berga.

L’objectiu de la comissió, expliquen en el text de la moció, és “canalitzar la participació ciutadana en el procés d’elaboració de la programació i el desenvolupament de les activitats festives al municipi”. A més, la comissió també pretén “corresponsabilitzar els grups i entitats en la seva difusió, promoció i preservació de festes”, així com “generar nou contingut i fer-les més properes al ciutadà”.

La moció proposa constituir la comissió de festes i encarregar als serveis tècnics una proposta de reglament de funcionament de la mateixa comissió. El reglament, proposen, ha de recollir les funcions de la comissió: canalitzar la participació de totes les entitats i grups culturals de la ciutat, ser corresponsable de la difusió d’actes festius, treballar per la preservació de les festes, treballar per generar nou contingut i fomentar el sentiment de pertinença a través d’activitats festives.

Pel que fa a la composició de la comissió, Junts per Berga proposa que hi hagi la regidora de festes, un/a regidor/a de cada grup municipal i del/s tècnic/s de cultura. També es reclama la presència d’un representant de cadascuna de les entitats de cultura popular del municipi, de dos representants d’entitats esportives i dos representants del teixit musical. A banda, el reglament també proposen que prevegi la representació d’infància, joventut i tercera edat.

La participació a la comissió no seria remunerada, però sí que es demana a l’equip de govern que reservi una partida pressupostària per “garantir el funcionament de la comissió” i per poder tirar endavant les accions que s’hi aprovin.