El Berguedà difon dos vídeos per combatre l’estigma en salut mental i millorar la inserció laboral

El 28% de la població no entrevistaria per a un lloc de treball a una persona amb un trastorn de salut mental”. Aquest és un dels missatges que apareixen en els vídeos que s’acaben de publicar per combatre i educar entorn a l’estigma a les persones amb trastorn de salut mental, que es dirigeixen a la població en general però amb un especial interès al sector empresarial.

Aquests vídeos, promoguts per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’associació Obertament, formen part d’un conjunt d’actuacions que s’han estat desenvolupant des d’inici del 2019 amb la voluntat d’augmentar el coneixement dels trastorns de salut mental entre els empresaris del Berguedà i fomentar espais de contacte directe entre empresaris i persones afectades.

Segons Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, “cal fer molta pedagogia sobre l’estigma social envers la salut mental i cal que entre tots facilitem al nostre veí, familiar, conegut per introduir-lo al mercat laboral normalitzant la situació i la persona. Són persones amb capacitats suficients perquè entre tots ens nodrim”.

S’ha detectat que molts empresaris de la comarca no volen contractar a persones que estiguin afectades per algun trastorn de salut mental. Alguns fins i tot es neguen a fer contractes de pràctiques. Aquesta situació dificulta molt la inserció laboral en l’empresa ordinària, fora del mercat protegit.

Aquest comportament va molt lligat a la percepció que es té del col·lectiu, que moltes vegades és de por provocada per la desconeixença. En els casos que es contracta a una persona d’aquest col·lectiu o que una persona contractada és diagnosticada amb el contracte en vigor, apareixen actituds com aïllament per part de l’empresa, pèrdua d’oportunitats de promoció, incomprensió general al lloc de treball, falta de respecte a les necessitats de la persona en qüestió, culpabilització de tot tipus d’accions, acomiadaments…

Per transformar aquesta situació s’han realitzat formacions a empresaris, caps de recursos humans i entitats; s’han realitzat dinars amb empresaris i persones amb trastorn de salut mental; també s’han desenvolupant jornades on s’exposaven experiències positives d’inserció laboral d’aquest col·lectiu; i s’han portat a terme visites d’empresaris a empreses amb inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.

Tot aquest conjunt d’actuacions culminen amb la publicació d’aquests dos vídeos que volen ser un element de difusió que fomenti la reflexió, amb dades concretes d’estudis realitzats i també amb petits fragments d’experiències personals.

1 de cada 4 persones experimentarà un problema de salut mental al llarg de la seva vida”. Aquesta dada sorprenent extreta d’estudis realitzats per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i que apareix en un dels vídeos publicats, posa de manifest la quotidianitat d’aquests trastorns, i la necessitat de treballar amb més intensitat la normalització de la salut mental.

Aquest conjunt d’actuacions han estat portades a terme amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, Grup Horitzó Berguedà, Incorpora de la Caixa i Activament i formen part del Projecte  Stop Estigma en Salut Mental Berguedà.

X