L’Ajuntament de Berga adopta una bateria de mesures econòmiques per reduir l’impacte del coronavirus en empreses i ciutadans

L’Ajuntament de Berga ha adoptat una sèrie de mesures econòmiques per minimitzar l’impacte negatiu que ha comportat la restricció de l’activitat decretada per les autoritats governamentals, a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus. Es tracta d’unes primeres actuacions d’urgència que s’implementaran a curt termini, tot i que queda valorar quin serà l’impacte real de la pandèmia ja que la situació evoluciona constantment. Tot i això, el consistori es compromet a seguir cercant tots els recursos per poder ampliar les mesures en matèria econòmica, sempre que sigui possible.

Les mesures són aquestes:

Zona Blava

Serà gratuïta mentre duri la situació d’estat d’alarma.

Preus públics de l’Escola Bressol Flor de Neu i l’Escola Municipal de Música de Berga

Se suspèn el cobrament dels rebuts des del 13 de març fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. El dia 10 de març es va fer el cobrament dels rebuts corresponents al febrer.

Preus públics del Conservatori de Música dels Pirineus

Se suspèn el 50% de la quota de març i s’acorda el cobrament de 50 euros mensuals a partir de l’abril i fins que el servei es torni a prestar amb normalitat. Aquesta mesura ha estat consensuada amb els ajuntaments de Puigcerdà i La Seu d’Urgell.

Centre Esportiu Municipal El Tossalet

Se suspèn de manera temporal el pagament de totes les quotes dels usuaris i usuàries mentre duri el tancament obligatori de les instal·lacions. La part de la quota no gaudida del mes de març serà compensada en quotes futures i la quota del mes d’abril no serà cobrada.

Taxa de terrasses i espais davant l’establiment

No es cobrarà la taxa a comerços i establiments pels dies tancats. Es regularitzarà la part proporcional en la liquidació anual.

Taxa per ocupació de la via pública

Es retornaran els cobraments que ja s’hagin efectuat amb motiu de la Diada de Sant Jordi de 2020.

Proveïdors

Avançament “tant com sigui possible” dels terminis de pagament de les factures aprovades i manteniment de la relació contractual amb empreses proveïdores garantint la continuïtat dels serveis, obres i subministraments previstos pel 2020.

Tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

– Impost sobre vehicle de tracció mecànica (IVTM)

Pròrroga del termini voluntari de pagament fins al 2 de juny de 2020.

– Taxa de les parades del Mercat Setmanal

No cobrament de la taxa a les parades que hagin vist suspesa la seva activitat. Atès que el rebut és trimestral, es començarà a aplicar a partir de l’1 d’abril (Es regularitzarà la part proporcional del mes de març en la següent liquidació). Per aquest tràmit, caldrà la sol·licitud prèvia de la persona titular.

– Fraccionaments i ajornaments

Ampliació del termini de pagament de tots els impostos gestionats per l’Organisme de Gestió Tributària d’acord amb el següent detall:

–  Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 30 d’abril de 2020.

– Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

– Expedients en via executiva

Suspensió temporal dels procediments de cobrament iniciats per l’Organisme de Gestió Tributària. L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la situació d’estat d’alarma.

Terminis per a la resta de tributs:

  • Escombraries comercials i domiciliàries:

1a Fracció:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 01/07/2020

2a Fracció:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Urbans:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 1a fracció 01/07/2020;  2a fracció 02/11/2020

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI) – Rústics:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

  • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

Rebuts no domiciliats: del 18/09/2020 al 18/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

  • Taxa per entrades de vehicles – Guals:

Rebuts no domiciliats: del 04/05/2020 al 06/07/2020

Rebuts domiciliats: 01/07/2020

  • Taxa cementiri municipal:

Rebuts no domiciliats: del 04/09/2020 al 05/11/2020

Rebuts domiciliats: 02/11/2020

X