Estiu atípic a la piscina de Berga: dues portes, dos horaris i tarifes més barates

Berga ha inaugurat aquest divendres la temporada d’estiu amb l’obertura de la piscina municipal, que estarà en funcionament fins l’11 de setembre. Enguany, l’Ajuntament de Berga aplicarà una sèrie de mesures preventives per adaptar el servei a les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19. Es restringirà l’aforament màxim de l’equipament i els diferents vasos d’aigua, s’establiran dues franges horàries per poder fer ús de les instal·lacions, es reduiran les tarifes per accedir a les piscines i es comptarà amb el personal de Protecció Civil per realitzar el control d’accés, entre d’altres.

Accés a l’equipament

L’equipament comptarà amb dues portes diferenciades, una d’entrada i una de sortida, per evitar les aglomeracions de persones. L’entrada a la instal·lació es realitzarà per la porta situada al costat dels vestidors, mentre que la sortida s’efectuarà per la zona propera a la piscina de nadons.

A banda, l’horari d’obertura de les piscines durant l’estiu de 2020 es dividirà en dues franges: la franja de matí (de 10 a 14:30h) i la franja de tarda (de 15:30 a 20h). La instal·lació romandrà tancada de 14:30 a 15:30h per poder realitzar les tasques sanitàries de desinfecció.

Mesures preventives d’higiene i seguretat

Es prendrà la temperatura corporal a les persones que vulguin accedir a l’equipament. Si la temperatura és igual o superior a 37,3ºC, no es permetrà l’accés a les instal·lacions. També serà necessari desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i fer ús de la mascareta en el moment d’accedir a l’equipament i sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat entre persones.

Els usuaris i usuàries hauran d’utilitzar obligatòriament les dutxes exteriors abans i després de banyar-se a la piscina i no es podrà fer ús de les dutxes situades a l’interior dels vestidors. Els vestidors estaran fora de servei, però sí que es podran utilitzar els lavabos.

piscinaberga

Aforament de les instal·lacions  

Els diferents espais de l’equipament tindran un aforament limitat i variable en funció de l’evolució de les normatives sanitàries vigents. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Berga apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva dels usuaris i usuàries a l’hora de respectar les normes d’ús i les distàncies de seguretat amb l’objectiu d’evitar l’aplicació de restriccions que impliquin la llibertat de moviment a la zona de gespa o descans i als vasos d’aigua (piscines).

Reducció de les tarifes de bany: preu únic d’1,5€

L’Ajuntament de Berga ha reduït les tarifes d’accés i ús de les instal·lacions de bany durant aquest estiu a causa de la Covid-19. Els nous preus contemplen un preu únic d’1,50 euros per a infants de 4 a 14 anys, persones de 15 a 64 anys i les persones que disposin del carnet de pensionista o discapacitat.

Els grups d’estades esportives pagaran 0,50€ i també hi haurà la possibilitat d’adquirir un abonament infantil i adult per a 10 serveis que costarà 12€ i serà personal i intransferible.

Senyalització informativa

L’equipament comptarà amb cartells i senyalització informativa sobre les normes d’ús de les piscines, així com de les mesures excepcionals d’aforament, higiene i seguretat que es portaran a terme a causa de la pandèmia de la Covid-19.

X