Berga licita les obres per modernitzar el polígon de La Valldan

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte d’obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan, per un import total d’1.029.650,55 €. Aquestes obres formen part del projecte que va obtenir una subvenció d’1 milió euros de la Diputació de Barcelona en el Programa complementari de modernització de polígons de la demarcació.

El projecte vol impulsar la millora de les infraestructures i els serveis del polígon, construït als anys 70 del segle passat. L’obra més destacada serà la reurbanització completa de dos trams dels carrers Garreta i Germans Farguell, que implica la renovació completa de la calçada, els aparcaments, la vorera i l’enjardinament de les zones verdes. A banda d’aquests dos carrers, el projecte inclou la sectorització de la xarxa d’abastament d’aigua potable, el desplegament de la xarxa d’aigua calenta procedent de la central de biomassa ubicada al mateix polígon, la canalització del tub de la fibra òptica, l’adequació i millora d’un vial per a vianants i bicicletes i la instal·lació d’un nou panell informatiu amb un directori d’empreses i de carrers.

L’obra es divideix en tres lots o fases, d’execució simultània. La primera correspon a la reurbanització del carrer dels Germans Farguell, amb un import estimat de 287.299,06 € i un termini d’execució previst de 4 mesos. El segon lot contempla la reurbanització del carrer camí de Garreta, la canalització del tub de la fibra òptica, l’adequació del vial per a vianants i bicicletes i l’enjardinament de les zones verdes. Tindrà un preu estimat de 529.440,34 € i un termini d’execució previst de 5 mesos. Mentrestant, la tercera fase inclourà la sectorització de la xarxa d’aigua potable del polígon, el desplegament de la xarxa d’aigua calenta a 80 ºC des de la central de biomassa i la instal·lació d’un nou panell informatiu. L’import estimat és de 212.911,15 €  i un termini d’execució previst de 3 mesos.

La contractació pública d’aquest projecte també inclou polítiques mediambientals amb l’objectiu de minimitzar les emissions de diòxid de carboni en la fase d’execució de les obres. Per exemple, el projecte fa èmfasi en la reducció de la petjada de carboni. Es tracta d’un criteri que analitza les emissions produïdes pels mitjans de transport de l’aglomerat asfàltic en calent. Un altre criteri seria la reutilització del material procedent de les tasques de fresat del paviment, entre d’altres.

X