El Berguedà obté finançament per millorar camins de muntanya

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya destinarà més de 240200 euros al Berguedà per tal que pugui realitzar tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya. Aquest ajut s’emmarca en la convocatòria per atorgar un total de 2,5 milions d’euros als consells comarcals de les deu comarques de muntanya de Catalunya, en base a la Llei d’Alta Muntanya.

El Berguedà obtindrà el quart finançament més alt, només superat per les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Les quantitats es distribueixen en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant. Totes les comarques que formen part d’aquesta convocatòria compten amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les comunicacions. Això es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa viària molt elevats. Per aquest motiu, el Territori i Sostenibilitat dona suport als consells comarcals de muntanya en la seva tasca de gestió dels camins que els són propis.

 

X