Gironella podrà invertir més de 2,5 milions d’euros durant el 2021 gràcies a subvencions ja concedides

L’Ajuntament de Gironella preveu executar 15 grans inversions al llarg del 2021 per un import total de 3,4 milions d’euros. D’aquests diners, uns 2,5 milions són gràcies a subvencions ja concedides per altres administracions i el fet que el termini d’execució acabi el 31 de desembre del 2021 obliga a executar els projectes durant el proper any. Gironella aprova, així, un pressupost de rècord pel que fa a les inversions i confirma, un cop més, que és una de les administracions del Berguedà que li té la mida millor presa a les subvencions, amb un 78% del total d’inversions finançades per altres ens.

Les inversions per al 2021 estan molt vinculades als fons FEDER 2014-2020 o als Plans de Foment de Turisme, dues convocatòries coordinades pel Consell Comarcal. Entre les 15 actuacions previstes, destaca les millores de l’enllumenat públic (673.816€), les millores a la xarxa d’aigua (375.000€), els tancaments a la Torre de l’Amo (102.448€), la creació de la Ruta de l’Aigua (107.255€) o el projecte del parc i mirador sobre el riu Llobregat (1,35M).

En un comunicat, l’Ajuntament assegura que el pressupost “garanteix l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament i el compliment de les ràtios legals, així com també una situació d’endeutament sanejada i molt per sota dels màxims legals permesos”. A banda, el govern ha volgut potenciar les àrees que ara mateix necessiten més recursos per fer front a la pandèmia. En aquest sentit, un  8,65% dels diners de l’Ajuntament se n’aniran a l’àrea social (390.239€) i un 7,08% aniran a parar a Educació (318.377€).

Millores per a barris consensuades amb les AAVV

El pressupost total  s’enfila fins a més dels 7,9 milions d’euros. Com a novetats importants per aquest 2021, destaca una partida de millores a barris que es decidirà conjuntament amb les entitats veïnals de cada un d’ells, per un import global de 50.000€. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol “facilitar més la participació i implicació del teixit associatiu en les decisions”, així com també un increment notable d’ajudes directes a ciutadania amb necessitats i a empreses i comerços per seguir fent front a la pandèmia.

En total, l’Ajuntament es reserva 110.000€ (un 47% més que l’exercici anterior) que haurien de poder donar resposta a les necessitats detectades actualment i a les possibles emergències que puguin sorgir al 2021. També es preveuen accions de promoció econòmica que venen a seguir les dinàmiques que s’han iniciat en aquest final d’any de suport a empreses i comerços, així com també reforçant les fires i accions de dinamització econòmica i turística.

X