Saps que un bon aïllament pot significar un estalvi energètic de fins a un 70%?

Si esteu pensant en renovar finestres, molt probablement ho feu per aconseguir un habitatge més eficient. Doncs aneu molt ben encaminats, ja que un bon aïllament en els tancaments pot significar un estalvi energètic de fins a un 70% i, per tant, una disminució considerable en les vostres factures de llum i gas.

Què trio: alumini o PVC?

Segurament també us heu plantejat aquesta pregunta. En primer lloc, cal tenir en compte que la perfileria d’una finestra representa només un 20% de la totalitat de les obertures a tancar, la gran part del material que forma un tancament és el vidre. Llavors, per què sempre parlem de si alumini o PVC? Principalment, perquè les empreses que subministren aquests materials estan en constant guerra entre elles i ens bombardegen amb els seus arguments. Per tant, si teniu aquest dubte, el que us aconsellem és un assessorament neutral com el que pot oferir-vos una empresa que fabriqui i instal·li finestres dels dos materials i, sobretot, tenir en compte el vidre a escollir com la part més important dels tancaments.

Pros i contres segons diferents aspectes generals

taula best

Aïllament tèrmic: en general el PVC supera l’alumini en quant a transmitància tèrmica,  ja que la temperatura viatja més fàcilment a través dels metalls (alumini). Ara bé, si busquem un perfil d’alumini amb una bona RPT (ruptura de pont tèrmic) aquest valor pot gairebé igualar una perfileria de PVC.

Aïllament acústic: amb el so passa el mateix que amb la temperatura.

Ecologia: l’extracció de l’alumini té un procés que genera un impacte ambiental considerable, però té com a avantatge que és infinitament reciclable. Algunes marques de PVC treballen amb plàstic reciclat tot i que, un cop reciclat, aquest PVC no es podrà tornar a utilitzar amb bones propietats i, com bé sabem, el plàstic és un dels grans problemes ambientals.

imatge_eficiencia_energetica

El vidre és una de les parts més importants dels tancaments. Podem trobar vàries novetats en el mercat, com el vidre baix emissiu (++) o el vidre amb control solar (+++). Tots dos estan configurats amb vidre d’una, dues o tres cambres que, acompanyats d’una bona perfileria, ens dotarien d’uns tancaments amb certificat PassivHouse: habitatges sostenibles i saludables.

BEST_logo

A BEST us oferim eficiència energètica i sostenibilitat amb els millors materials. Ens encarreguem de tot el procés de muntatge de sistemes d’alumini i PVC, des de tancaments exteriors com finestres o façanes, fins a divisions interiors en vidre o perfileries modernes.

Ens trobaràs a Avià.

info@bestecnics.com | 631 19 00 45

També ens pots seguir a FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

X