L’Ajuntament de Berga obre la cuina de les festes a les entitats

Les entitats de Berga podran dir la seva sobre l’organització dels actes festius a la ciutat des del minut 0. El Consell Municipal de Festes entrarà en funcionament en les properes setmanes i servirà perquè les entitats que ho vulguin facin propostes per a les festes abans que la fórmula definitiva de l’acta passi pel filtre polític i sigui una realitat. El nou Consell Municipal podrà formular propostes artístiques i organitzatives a la regidoria competent i podrà participar en l’organització d’un acte des de bon principi. Per fer-ho possible, l’Ajuntament ha obert el termini perquè les entitats i associacions que vulguin ser al nou organisme ho sol·licitin entrant una instància genèrica.

El ple del Consell Municipal de Festes estarà format per representants polítics i tècnics, així com també organitzadors, associacions i entitats. Aquest ple es reunirà cada tres mesos. En paral·lel, hi haurà comissions de treball per a cadascuna de les festes municipals, que es reuniran per programar, organitzar, coordinar i avaluar tot el que penja de l’esdeveniment que els competeix. Aquestes comissions també estaran sota el paraigües del Consell Municipal de Festes.

Les comissions podran prendre decisions de forma autònoma, seguint les directrius del plenari, i també reportaran els temes tractats i les activitats realitzades en les trobades periòdiques que celebri el plenari. Es consideren festes municipals organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament de Berga la cavalcada de Reis, el Carnaval, la Carlinada, les festes de Sant Jordi, Sant Marc, Sant Pere de Madrona, els Cristòfols, Els Elois, la Gala d’Estels, Sant Quirze de Pedret i la Festa Major d’Hivern (Santa Eulàlia).

Sol·licitud de participació al Consell Municipal de Festes 

Les entitats, associacions i col·lectius que vulguin participar activament al Consell Municipal de Festes hauran de presentar una instància genèrica mostrant el seu interès per formar part d’aquest organisme abans del 31 de març de 2021. En el text de la instància caldrà concretar si es vol formar part del plenari, de la comissió d’una festa o de tots dos òrgans. En cas de voler participar en la comissió d’una o diverses festes, caldrà especificar les festes.

El termini està obert per a les entitats i associacions que han pres part en l’organització de les festes municipals de forma habitual, així com també per a aquelles que desitgen fer-ho d’ara en endavant. L’acceptació de la sol·licitud suposarà la integració de l’entitat en els òrgans demandats durant un període de 2 anys. Un cop finalitzat aquest temps, caldrà tornar a sol·licitar la participació al Consell Municipal de Festes.

Per a qualsevol dubte o aclariment, cal contactar amb l’àrea de Participació Popular a través de l’adreça de correu electrònic participaciopopular@ajberga.cat o al telèfon 683 563 608.

X