Berga canvia una cinquantena d’arbres en mal estat o inadequats per a la ciutat

La brigada de jardineria de l’Ajuntament de Berga renovarà una cinquantena d’arbres de diversos espais de la ciutat, amb especial protagonisme per les escoles públiques. En general, es tracta de la substitució d’arbres que es trobaven en mal estat o que no eren adequats, per avançar cap a una ciutat més verda i amb millor arbrat, més segura i que afavoreixi el confort tèrmic i una major qualitat de l’aire.

Aurons blancs en lloc de pollancres a les escoles

L’actuació principal d’aquesta campanya de plantació d’arbrat ha estat la retirada de la vintena de pollancres que marcaven el perímetre de l’escola pública Santa Eulàlia. Eren arbres de grans dimensions, castigats per podes dràstiques al llarg de les últimes dècades i que a la primavera provocaven una gran quantitat de borra que s’acumulava al pati i els voltants de l’escola, motiu pel qual la comunitat educativa n’havia demanat la substitució.

Aquests arbres s’han retirat i el seu lloc l’ocupen 11 aurons blancs (Acer campestre), espècie escollida per l’alumnat de l’escola entre diverses opcions, especialment per la bonica coloració que lluiran a la tardor. Una actuació semblant es portarà a terme l’escola Sant Joan, on es retiraran 5 pollancres del pati inferior i se substituiran per 4 aurons blancs.

Arbrat de l'escola de Sant Joan

Arbres que portin color al parc de les Aubes

També s’han plantat 7 exemplars de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia Raywood) al tram de vorera de la carretera de Sant Fruitós que forma part del parc de les Aubes. Durant les obres de reparació del paviment que s’hi van fer l’any 2019 es van haver de retirar els oms que hi havia, de manera que aquest espai de la ciutat recuperarà arbres de grans dimensions, que a més a més prometen una bonica coloració quan arribi la tardor.

Arbres que facin ombra a l’aparcament de la Font del Ros

Una de les principals actuacions d’enguany és la substitució de tot l’arbrat de l’aparcament de la Font del Ros, on s’hi havia plantat mèlies, ja que en alguns casos no s’han adaptat bé en aquest indret, com a conseqüència de l’excés d’aigua que hi ha al subsòl. Per aquest motiu s’ha optat per una nova espècie, la noguera del Caucas (Pterocarya fraxinifolia), un arbre de fulla caduca que s’ha escollit perquè amb els anys arribi a fer una ombra considerable.

Ombra al voltant del parc infantil del passeig de la Pau

La part central del passeig de la Pau, al voltant del parc infantil, és un dels espais de la ciutat on els últims anys s’ha renovat l’arbrat que estava afectat per podridures que n’aconsellaven la substitució. Aquest procés culminarà els pròxims dies, ja que els 6 exemplars de negundo (Acer negundo) retirats recentment seran reemplaçats per 6 erables (Acer platanoide), que els pròxims anys garantiran l’ombra en aquest espai de joc, passeig i descans. També es reposaran alguns arbres pendents a la part baixa del passeig de la Pau, concretament 4 mèlies (Melia azedarach) del vial de baixada.

70 nous arbres al polígon industrial de La Valldan

Les obres de modernització del polígon industrial de La Valldan, amb la reurbanització completa de més d’1 km de vials al camí de Garreta, camí de Can Ballús i carrer dels Germans Farguell, han implicat també la renovació i ampliació de l’arbrat, amb una setantena de nous exemplars en aquests tres àmbits.

Els nous arbres substitueixen les robínies (Robinia pseudoacacia), espècie invasora que s’havia plantat en diversos carrers del polígon. El major nombre de nous exemplars correspon als aurons blancs (Acer campestre) del camí de Garreta i als lledoners (Celtis australis) del camí de Can Ballús i el carrer dels Germans Farguell, però en menor nombre s’han plantat altres espècies.

A banda de ser el principal centre d’activitat econòmica de la comarca, el polígon de La Valldan és també un espai freqüentat per al passeig i l’esport, que d’ara en endavant tindrà un major atractiu gràcies al nou arbrat.

X