Un bon recolzament legal sempre és important per trobar les millors sortides

Hi ha moments on s’han d’afrontar diferents problemes o conflictes i necessàriament s’ha de buscar ajuda d’advocats professionals per trobar la millor sortida. En aquests casos, el més recomanable és recórrer a un gabinet d’advocats reconegut que garanteixi que cada passa legal que doni sigui ferma i contundent.
Quan es presenta un conflicte en qualsevol àrea o instància i sembla no haver-hi una resolució consensuada, necessàriament cal recórrer als serveis professionals d’un bon despatx dadvocats a Barcelona que ens ajudi a trobar la sortida legal més satisfactòria possible per als interessos de la part representada.
Un bon bufet sempre té advocats professionals especialitzats en diferents àmbits del Dret, que saben trobar la solució ideal a qualsevol conflicte o reclamació de drets, ja sigui en l’àrea civil, o sobre herències, successions de família, en l’àmbit mercantil, penal, immobiliari, entre d’altres. Els seus especialistes saben com actuar.

La mediació com a estratègia

Molts pensen que quan es contacta amb un advocat és perquè l’assumpte a tractar s’ha de portar fins les instàncies jurisdiccionals competents. És a dir, fins als tribunals i jutjats, amb tots els processos incòmodes que això comporta; amb els enfrontaments legals i desavinences que poden sorgir entre les parts, sense oblidar el risc existent de que es pugui perdre el cas.
Per sort, els bons advocats saben que anar als tribunals ha de ser l’últim recurs, i que el primer que s’ha d’intentar fer és resoldre tot d’una manera consensuada, conciliant acords, cedint cadascú una mica fins arribar a un terme mig que complagui les dues parts. És una eficient estratègia de “guanyar-guanyar” amb la què ningú hi surt perdent.
L’advocat té la important missió de servir com a mediador entre les parts implicades, i això pot arribar a ser difícil quan una d’aquestes parts no vol o es posa intransigent davant les demandes de l’altra. Si al final el jurista aconsegueix la conciliació d’ambdues parts i s’arriba a un acord satisfactori, ha de redactar el document amb les corresponents condicions i acords.
Però si no aconsegueix l’objectiu de conciliar un document d’acords mutus que resolguin el conflicte, l’advocat haurà d’impulsar les accions legals necessàries per exposar els drets del seu client davant les instàncies jurisdiccionals; això comporta un procés i una inversió de temps i recursos.
L’ideal serà no arribar fins als jutjats i tractar sempre, per totes les vies possibles, que es solucioni qualsevol assumpte per la via conciliadora i sense el menor trauma possible. Això és el més aconsellable, però si no es pot, no hi haurà més remei que recórrer a les millors estratègies legals per guanyar el cas. Aquesta és la feina que ha de dur a terme un bon jurista.

Atenció integral

Els gabinets d’advocats de reconeguda trajectòria no només ofereixen els serveis dels seus especialistes, sinó també l’atenció i assessorament més integral amb psicòlegs professionals, pèrits judicials, arquitectes, notaris, detectius privats i demés professionals en les diferents àrees que puguin ajudar a solucionar els diferents casos.
La participació de tècnics d’altres àrees pot resultar de gran ajuda per determinar alguns aspectes legals i així poder fonamentar millor la demanda o defensa, depenent de la posició que s’ocupi al conflicte i del cas que es tingui. Són molt importants i, per això, els gabinets d’advocats sempre compten amb aquest grup de professionals experts en diferents àrees.
A més a més, per exemple, si es tracta de l’àmbit de Barcelona, un bon bufet d’advocats sempre es regeix per les directrius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, conegut com ICAB, que és la institució rectora de l’exercici del Dret a la Ciutat Comtal.
Els despatxos d’advocats tenen una gran responsabilitat en la recerca de solucions efectives i justes, tant per als seus propis clients com per les altres parts, perquè un bon advocat ha de vetllar per l’exercici del Dret davant de totes les coses.
Quan es té el recolzament d’un bon bufet jurídic, es pot tenir la certesa de que els resultats sempre seran favorables; perquè si en primera instància no s’aconsegueix trobar una sortida conciliadora, segurament es desenvoluparan totes les estratègies jurídiques amb el propòsit de guanyar el cas davant del jutjat o tribunal que correspongui.

En un bon equip està la clau

De vegades un assumpte legal necessita el recolzament de diferents professionals del Dret que treballin de manera conjunta des de les seves respectives àrees d’acció per a la resolució del conflicte, i això només s’aconsegueix amb la coordinació efectiva d’un bon bufet d’advocats que conegui la importància de treballar en equip.
Amb la feina conjunta i efectiva està la clau de l’èxit de molts casos, sobretot d’aquells que involucren diferents aspectes legals i requereixen més atenció, investigació i estratègies per part de l’equip d’advocats que porten el cas.
En conclusió, quan es té algun conflicte d’interessos i no hi ha manera de resoldre’l de manera amistosa, és necessari recórrer als serveis d’un gabinet de juristes que ajudi a trobar solucions efectives per ambdues parts; primer per la via conciliadora i, si això no dona resultat, davant les instàncies jurisdiccionals competents.
 
Un advocat que estigui a favor dels interessos dels seus clients sempre buscarà la millor solució als problemes, la manera que resulti  més econòmica, que porti menys problemes, que s’apliqui en el menor temps possible, i que sigui més senzilla i beneficiosa per als drets dels deus defensats.

X