En marxa dos estudis per frenar el despoblament al Berguedà i dinamitzar les colònies industrials

En marxa un estudi per frenar el despoblament del Berguedà i un segon, centrat en la dinamització del patrimoni de les colònies industrials de la comarca. El Consell Comarcal del Berguedà, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) han signat aquest dijous, 8 d’abril, un conveni de col·laboració per a la realització de tots dos estudis.
Tal i com es planteja en el primer dels convenis, la principal finalitat és donar resposta a la problemàtica de despoblament rural al Berguedà prenent com a punt de partida la manca de parc residencial i el dèficit de serveis i infraestructures de la comarca. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha destacat que l’ens comarcal “no és aliè a aquestes necessitats i té la voluntat de visibilitzar i dinamitzar el seu patrimoni i analitzar les causes del despoblament rural, així com aportar solucions tècniques viables que permetin revertir aquestes dinàmiques”.
Aquest conveni s’emmarca en l’estratègia de la comarca “de fer front al despoblament que pateix”, ha exposat Abel Garcia, conseller comarcal de Joventut. “Volem evitar la fuga de talent i oferir oportunitats d’habitatge i treball perquè els nostres joves es quedin al Berguedà”, ha indicat.

Les accions

El primer acte serà una jornada acadèmica de presentació, el 23 d’abril, sobre despoblament rural amb experts en la matèria i amb la intervenció d’estudiants de les escoles d’arquitectura de la UPC i de la UPV.
A més, el proper mes de juliol, s’organitzarà un taller intensiu amb estudiants de l’ETS d’Arquitectura de Barcelona i l’ETS d’Arquitectura del Vallès de la UPC i de l’ETS d’Arquitectura de València de la UPV per proposar estratègies de desenvolupament econòmic i social del medi rural del Berguedà, amb l’objectiu de promoure l’establiment permanent de població a la comarca. Abel Garcia ha exposat que l’objectiu és que els participants puguin “conèixer una realitat rural com la del Berguedà i explorar les oportunitats que té el territori”.

Injecció econòmica

Per treballar en aquest àmbit i en el marc d’aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Berguedà aportarà 2.500 euros i també facilitarà els tràmits necessaris al professorat i grups de recerca de la UPC per a que aquests puguin desenvolupar els treballs corresponents.
Per la seva banda, la UPC, a través de les seves escoles d’arquitectura, durà a terme diverses accions per tal de trobar alternatives a la problemàtica esmentada. Per exemple, es treballaran propostes estratègiques d’actuació en el patrimoni edificat i en entorns que pertanyen al patrimoni cultural, territorial i arquitectònic del Berguedà, per tal d’oferir alternatives productives i residencials que contribueixin a frenar el despoblament de la comarca i, a la vegada, suposin una millora de la qualitat de vida del seu veïnat.
El conveni determina que cadascuna de les institucions que hi participa aportarà els recursos humans i materials per poder desenvolupar les tasques proposades. Així, l’estudi pretén establir un marc dinàmic que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions de l’Associació pel Desenvolupament Rural de al Catalunya Central en l’àmbit del despoblament rural i enriquir aquest treball amb les reflexions i propostes que es formulin des de l’àmbit acadèmic universitari.

El Consell i la UPC estudien com dinamitzar les colònies industrials

El segon conveni que el Consell Comarcal del Berguedà ha signat amb la UPC se centra en dinamitzar les colònies industrials del Berguedà. En concret es busca l’establiment d’un marc estable i dinàmic que permeti compartir coneixements, experiències, projectes, estudis i actuacions del Consell Comarcal del Berguedà en l’àmbit de les colònies industrials, enriquir aquest treball amb les reflexions que es formulen des de la Universitat i fomentar la recerca en l’àmbit de la gestió, l’ordenació i la construcció del territori.
Aquest conveni s’emmarca en l’assignatura Projectes V-VI de tarda de quart curs de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). El grup docent creu necessari plantejar un curs de postocupació de les colònies industrials a Catalunya amb la complicitat dels agents implicats per poder partir de les necessitats i problemàtiques reals.
La consellera de Dinamització de les Colònies Industrials del Berguedà, Araceli Esquerra, ha fet palesa la seva satisfacció per aquest acord amb la UPC. Esquerra ha posat en valor “la importància que tenen pel Berguedà les seves colònies industrials, un conjunt de nuclis fabrils a redós del riu Llobregat des de cal Rosal fins a l’Ametlla de Merola que configuren un sistema fabril únic a Europa”. La consellera Esquerra defensa la necessitat de “buscar alternatives per a aquestes edificacions”, la majoria de les quals són de propietat privada. El Consell Comarcal del Berguedà aportarà 1.500 euros per a aquest conveni.