El 2020 hi va haver 131 abandonaments de voluminosos al Berguedà

El 2020 el Consell Comarcal del Berguedà va detectar 131 abandonaments de residus voluminosos a tota la comarca. Per sensibilitzar la població dels efectes que tenen aquestes accions, el Consell ha llançat una campanya a les xarxes socials on alerta de les conseqüències per a tots els berguedans. L’acció va en paral·lel a la instal·lació de plafons informatius a les illes d’emergència de la comarca.

En una de les publicacions a les xarxes de l’ens comarcal, s’adverteix que l’abocament de residus contamina el medi ambient i posa en risc la vida de les espècies que hi viuen. També es recorda que “això ho paguem entre tots”, insistint que cada servei extraordinari que cal fer per recollir els voluminosos abandonats s’ha de finançar amb diners de les administracions públiques.
Pel que fa a les sancions, els abandonaments poden comportar multes d’entre 120 i 1.200.000 euros.

En els últims mesos s’han detectat abandonaments irregulars de voluminosos i altres tipus de residus, especialment al voltant de les àrees tancades de recollida de deixalles que hi ha als 12 municipis on s’aplica el sistema porta a porta. Aquestes àrees són, bàsicament, perquè en facin ús els habitatges disseminats de cada municipi i, puntualment, els residents del nucli urbà quan els és impossible baixar les escombraries en l’horari i els dies fixats.

https://twitter.com/ccbergueda/status/1384773609667940353?ref_src=twsrc%5Etfw