El Berguedà és la comarca catalana amb la proporció més baixa de treballadors estrangers

El Berguedà és la comarca de Catalunya amb la proporció més baixa d’estrangers afiliats a la Seguretat Social. Dels 15.490 afiliats que hi ha actualment, només 1,186, el 7,7%, són estrangers. Ho recull el darrer informe de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que es fixa en el nombre d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social en funció del lloc de residència.
Si el Berguedà és la comarca amb un percentatge més baix d’estrangers afiliats, la Segarra és a l’altre extrem del rànquing, amb un 30% de treballadors estrangers que dobla la mitjana catalana.
Els 15.490 d’afiliats que hi ha actualment a la comarca suposen un 3% més dels que hi havia fa un any. D’aquests, 8.401 són homes i 7.089, dones; això sí, mentre que el nombre d’homes afiliats ha augmentat un 2,9%, el nombre de dones ho ha fet en un 3,2%.
Per edats, tal com és habitual, la franja que més ha vist augmentat el seu nombre d’afiliats és la de menys de 30 anys: ara mateix n’hi ha 2.443, un 9,5%. A banda, hi ha 5.651 afiliats d’entre 30 i 44 anys (+1,2%), 4.048 d’entre 45 i 54 anys (+1,8%) i 3.348 de 55 anys o més (+3,1%).
Per sectors, el de serveis continua sent, de llarg, el que aglutina més afiliats: dels gairebé 15.500 que hi ha a tota la comarca, 11. 101 treballen en serveis i són un 4% més que el maig de fa un any. Per darrere hi ha el sector industrial, que continua sent el segon del rànquing, però que és l’únic que ha vist caure el seu nombre d’afiliats respecte fa un any (-0,9%). També hi ha 1.408 afiliats del sector de la construcció, un 3,4 més que dotze mesos enrere, i 716 agricultors (un 2,6% més).

Un 3,3% més d’afiliats a Catalunya respecte a fa un any

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat un 3,3% respecte a l’any anterior i se situa en 3.286.172 persones, segons l’informe de l’Idescat. L’augment interanual d’afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d’Ebre i a la Terra Alta (-1,5% i -1,3%, respectivament). Els creixements interanuals més intensos es presenten a la Cerdanya (10,3%), el Pallars Sobirà (9,7%) i el Baix Empordà (9,5%).
En relació amb el mes d’abril, el nombre d’afiliats ha augmentat un 1,4% al conjunt de Catalunya i només ha disminuït a la Terra Alta (-2,2%). Els augments més elevats s’han registrat a l’Aran (4,4%), al Baix Empordà (4,3%), al Pallars Sobirà (3,6%), al Tarragonès (3,5%), al Segrià (3,4%), a la Selva (3,4%), a l’Alt Empordà (3,2%) i al Baix Ebre (3,0%). El Berguedà està per sota de la mitjana catalana, però també ha vist com el seu nombre d’afiliats augmentava un 0,9%.

X