Com reclamar els diners d’un deute?

Patrocinat

Arran de la pandèmia, moltes empreses i autònoms van patir problemes de liquiditat i això va provocar la impossibilitat de complir amb algunes de les obligacions financeres. Es va provocar una espècie d’efecte dòmino, ja que els creditors també han hagut de fer front a greus escenaris perquè no han obtingut un retorn a la seva inversió. Això vol dir que s’ha de donar per perdut el pagament d’un deute? Res més lluny de la realitat, és possible reclamar un deute.

Dues vies per reclamar deutes

Existeixen diverses formes de reclamar un impagament als teus clients, si és que ets el creditor d’un deute. Per exemple, abogados expertos en reclamar deuda extrajudicialmente asseguren que aquesta és la forma més ràpida, ja que agilitza els tràmits i estalvia recursos financers. En aquesta primera instància, ambdues parts discutiran un acord de pagament que pugui beneficiar a tots dos, potser canviant la manera de pagament.

Ara bé, com que no és obligatòria la reclamació per via extrajudicial, en alguns casos no serà la manera de procedir més convenient. Quan passi això, abogados reus recomana reclamar els deutes per procés monitori, és a dir, recórrer a instàncies legals que facin valer els drets del creditor, sigui empresa, particular o autònom a Catalunya.

Sobre el procés monitori, és necessari comptar amb un advocat de reclamació de deutes que t’assessori. Només d’aquesta manera podràs aconseguir una resposta satisfactòria i la devolució dels teus diners. Què has de saber sobre aquest procés judicial per reclamar un deute?

Procés monitori

Tant se val quina sigui la quantitat del deute per fer una reclamació sempre que:  

  • Sigui un deute dinerari, que correspongui a una quantitat de diners sense tenir en compte el tipus de moneda, sempre que sigui legals.
  • Pugui quantificar-se la quantitat de diners.
  • El termini de pagament acordat hagi vençut.
  • Sigui legalment exigible.

Es important que per començar un procés monitori, comptis amb un document que acrediti el deute, amb annexes que provin responsabilitat financera per part del deutor.

Avis al deutor

Un advocat expert elaborarà una carta amb capçalera o burofax dirigit al deutor, sol·licitant el pagament del deute. Aquest pas es duu a terme per la via extrajudicial, i pot presentar-se com una prova durant la reclamació judicial. D’aquesta manera, es comprova que per part del creditor hi ha hagut intenció de conciliació, però que el deutor no ha actuat de bona fe.

Quan no hi ha resposta

El creditor pot notificar al Jutjat d’Instància del domicili del deutor la quantitat del deute i sol·licitar que se li exigeixi el pagament. Si no es troba el deutor, ni amb notificacions directes al domicili ni per edictes, passats 20 dies, es pot iniciar un procés executiu.

Aquest procediment comporta la investigació del patrimoni del deutor i possible embargament dels seus béns per saldar els deutes contrets. Si tot i això, el deutor es nega a complir les seves obligacions, es pot anar a judici, verbal o declaratiu ordinari, aquest darrer si el deute excedeix els sis mil euros.