Berga busca entitats que vulguin ser a les barres dels concerts de barraques de la Patum 2022

Les associacions que hi participin hauran d'atendre a la barra en el torn que els toqui i hauran de cofinançar dos dels artistes que toquin divendres de Corpus. A canvi, s'enduran els beneficis que es generin amb la venda de begudes

L’Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per a les entitats que vulguin formar part de l’organització de les barraques de la Patum de 2022. Es tracta d’un espai musical de gran format que comptarà amb les actuacions d’una quinzena de grups i formacions que actuaran a la plaça Cim d’Estela, del 16 al 18 de juny (de dijous a dissabte de Corpus).

L’esdeveniment contempla la cessió de l’espai públic per ubicar barres durant la celebració dels concerts d’acord amb l’ordenança que regula la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats pel consistori. La convocatòria s’adreça a entitats, associacions o fundacions sense ànim de lucre i amb seu social al municipi de Berga.

Característiques de la convocatòria

Les bases de la convocatòria contemplen la participació d’un màxim de 12 entitats. Si el nombre de sol·licituds supera les places disponibles, aquestes es cobriran per ordre d’inscripció.

La cessió de l’espai s’atorgarà per a un període de dos anys consecutius, tot i que no serà obligatori exhaurir-los. Les associacions que hagin superat els dos anys hauran de cedir el seu lloc a les noves entitats participants, en cas que el nombre de sol·licituds superi la quantitat de places disponibles. També es preveu la realització d’un sorteig públic per excloure les entitats que hagin format part de l’organització del concert durant dos o més anys.

Organització i tasques

Les persones que aportin les diferents entitats hauran de ser majors de 18 anys i hauran d’haver realitzat obligatòriament una formació organitzada per l’Ajuntament sobre dispensació responsable i violències sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn. Les funcions que hauran de desenvolupar les persones designades inclouen l’assistència a les reunions informatives sobre la logística dels concerts, atendre les barres en cadascun dels torns del servei establert, la recollida del material i la neteja de l’espai de les barres quan hagi acabat cadascuna de les jornades dels concerts, entre d’altres.

Les associacions participants hauran de cofinançar dos dels artistes que actuaran el divendres, 17 de juny, que han estat escollits per les entitats locals que van participar en les reunions informatives que es van portar a terme per presentar el projecte. Les associacions que formin part de l’organització també hauran d’acceptar els compromisos que es derivin de possibles convenis o patrocinis que es puguin establir.

A canvi, els beneficis que reculli cada entitat durant els seus torns de barra seran per a la mateixa entitat.

Presentació de sol·licituds

Les entitats, associacions o fundacions sense ànim de lucre i amb seu social a Berga que estiguin interessades a formar part de la convocatòria hauran de presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través del registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 21 d’abril a l’11 de maig de 2022.    

X