El Consell alerta que les càpsules de cafè no s’han de llençar ni amb els envasos ni amb l’orgànica, sinó a la deixalleria

L'any 2021 només es va reciclar correctament un 5% de les càpsules de cafè consumides a Catalunya. Ara, al Berguedà, el Consell engega una campanya per revertir la tendència

Les càpsules de cafè no s’han de llençar amb els envasos. Com que la majoria es componen de diferents materials, principalment de plàstic i alumini, separar-los és complex. Per això, cal dipositar-les a les deixalleries fixes i mòbils del Berguedà, que són els punts de recollida de càpsules que el Consell Comarcal ha habilitat a la zona.

Perquè es puguin reciclar correctament, les càpsules de cafè no s’han de llençar en la fracció envasos, ni tampoc en la fracció orgànica, un fet que passa de manera recurrent, tal com demostren les dades.

I quan les porto a la deixalleria, què passa?

Un cop reciclades a les deixalleries fixes o mòbils, aquest és el procés que segueixen les càpsules de cafè per al seu reciclatge:

  1. Es trituren les càpsules per separar els pòsits de cafè.
  2. Amb processos mecànics se separen els seus components materials, el plàstic i l’alumini.
  3. L’alumini es fon per fabricar nous materials d’alumini.
  4. El plàstic es tractarà i s’utilitzarà per fabricar nous productes.

Només un 5% de càpsules reciclades a Catalunya l’any passat

L’any passat a Catalunya es van consumir més de 711 milions de càpsules de cafè, un 20% més que l’any anterior. A les deixalleries catalanes, però, van gestionar menys del 5% del total de càpsules consumides a tot el país.

És per aquest motiu que el Consell Comarcal del Berguedà engega aquesta campanya i fa una crida a reciclar correctament les càpsules de cafè l’objectiu de millorar la recollida selectiva.

Com a apunt important, la fabricació d’envasos d’alumini comporta una terrible problemàtica ambiental, ja que la producció i extracció d’aquest suposa un elevat cost ambiental i social. Reciclant les càpsules de cafè o utilitzant càpsules compostables o cafeteres a granel es contribueix a minimitzar aquest impacte.

Consulta la ubicació i horaris del servei de deixalleries fixes i mòbils del Berguedà on pots dipositar les càpsules de cafè AQUÍ.

X