Contracta els millors auditors de la teva ciutat per optimitzar els comptes de la teva empresa

Patrocinat

La gestió financera d’una empresa és una de les qüestions més complicades dins l’àmbit corporatiu. Davant d’aquesta realitat, és important trobar aquells recursos que seran d’ajuda en termes de control econòmic. Aquest és el cas dels despatxos d’auditoria, els quals són capaços d’elaborar una anàlisi exhaustiva dels comptes de negocis grans i petits per obtenir conclusions molt precises. Ara bé, abans de demanar un servei d’aquestes característiques, és imprescindible valorar en detall qui són els professionals més ben valorats d’aquest sector.

Quines empreses han de contractar un servei d’auditoria

Abans de res, és important deixar clar que contractar auditors Barcelona és una cosa que moltes empreses han de dur a terme de forma imperativa. El Codi de Comerç obliga per llei que certs models de negoci, sempre d’acord amb les dimensions de l’empresa, facin una auditoria dels seus comptes amb l’objectiu de demostrar que no tenen res a ocultar en matèria financera.

En aquest ordre d’idees, les corporacions obligades a realitzar una auditoria de comptes anuals són aquelles que compleixin amb almenys dos dels següents requisits. Tenir una facturació superior a 5’7 milions d’euros, un actiu més gran de 2’8 milions d’euros o comptar amb més de 50 empleats de mitjana al llarg d’un exercici fiscal.

En cas que la teva empresa encaixi amb dos dels supòsits anteriors, buscar un despatx d’auditors passa a ser una qüestió fonamental. En cas contrari, corres el risc de patir greus sancions per part de les autoritats. Així mateix, si aquestes autoritats, per la raó que sigui, t’obliguen a realitzar una auditoria, també hauràs de complir amb aquesta tasca de forma imperativa.

Raons per contractar una auditoria de forma voluntària

Però, i si no estàs en cap dels casos prèviament enumerats? Significa això que les auditories no et pertoquen? Res més lluny de la realitat. Les petites i les mitjanes empreses troben avantatges significatius en contractar auditors al llarg de la seva trajectòria professional. Aquests són alguns dels més destacats.

El primer és el control financer. Aquests professionals, en analitzar els comptes del teu negoci, certificaran que tots els processos econòmics s’estan desenvolupant com toca. De fet, també són capaços de trobar punts de millora i oportunitats per créixer al mercat, fent que la rendibilitat corporativa gaudeixi de tot el seu potencial.

D’altra banda, cal recordar que les auditories atorguen transparència al marc financer de l’empresa. Si bé és cert que això és favorable per millorar la imatge de cara als clients, encara és més important en les rondes de finançament. És a dir, et serà molt més senzill captar l’atenció de possibles inversors per rebre capital econòmic per part de tercers; bé siguin ens públics o privats.

Característiques dels millors auditors

És fonamental que tinguis clar que un treball d’auditoria suposa entrar de ple a cadascun dels procediments financers de la teva empresa. La qual cosa ha de fer que el professional escollit tingui accés a informació molt sensible sobre el teu negoci. Per la qual cosa és imprescindible que el rigor d’aquest especialista sigui impecable, per això calen auditors de renom.

Amb això en ment, t’animem que busquis despatxos que s’hagin guanyat un notable reconeixement en el sector. Una cosa que pots comprovar, és observar dades objectives com el nombre d’auditors que tenen en plantilla, els anys d’experiència o la varietat de sectors amb els quals treballen.

Així doncs, queda a les teves mans treballar amb especialistes que realment aportaran els beneficis associats a una inspecció d’aquestes característiques. Perquè tenir uns comptes sanejats és essencial per a la supervivència de qualsevol negoci i, per això, el més intel·ligent és externalitzar aquesta funció.

X