Les obres al camp de futbol de Berga, a concurs: la gespa artificial se substituirà durant el juliol i l’agost

Les obres han sortit a concurs amb la idea que s'executin durant els mesos de juliol i agost, de manera que la renovació no afecti al període de competicions i entrenaments.

Vista del camp de futbol de Berga. DRONECAM.CAT

L’Ajuntament de Berga ha tret a concurs les obres per renovar la gespa artificial del camp de futbol i per millorar les instal·lacions. És un dels grans reclams de ciutat dels últims anys i implica deixa enrere una superfície que fa anys que ha esgotat el seu temps de vida útil. Tot plegat implicarà que el Club Esportiu Berga, amb més d’una vintena d’equips federats a les seves files, pugui passar a entrenar i jugar els seus partits en una superfície segura i en condicions.

387.000 euros a pagar en quatre anys

El contracte té un pressupost de gairebé 387.000 euros i una durada de quatre anys. Això no vol dir que les obres s’allarguin tot aquest temps, sinó que els quatre anys són el període en el qual l’Ajuntament les pagarà. Ho farà en quotes mensuals i amb diners que sortiran directament de les arques municipals. Els quatre anys, a més, també marquen el període en el qual l’empresa haurà d’ocupar-se del manteniment de la superfície.

Els treballs preveuen la substitució de la gespa artificial actual per una nova gespa i la implantació de diferents sistemes de retenció, filtratge i recollida dels microplàstics procedents del material de reblert de la gespa i del trencament de les fibres del camp. Amb aquesta actuació es milloraran les condicions de joc del camp esportiu i alhora es pretén evitar la dispersió de microplàstics al medi natural.

Execució de les obres quan no hi ha competicions

El termini previst d’execució de les obres és de vuit setmanes, durant les quals el camp de futbol quedarà tancat al públic, ja que les obres implicaran la impossibilitat d’utilitzar el terreny de joc a més d’altres afectacions al voltant del camp per tal d’implantar els sistemes de retenció i filtratge esmentats.

Per afectar el mínim possible l’activitat esportiva de les instal·lacions es preveu l’execució de les obres durant els mesos de juliol i agost, període en què no hi ha competicions esportives.

Modificació del projecte

Fa uns mesos, una primera licitació de la substitució de la gespa artificial del camp municipal d’esports va quedar deserta per manca d’ofertes d’empreses. La nova licitació incorpora en el projecte actuacions per evitar la dispersió dels microplàstics al medi natural en la línia de les directrius que s’estan establint des del Parlament Europeu.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es tindrà en compte les millores tècniques consistents en la renovació de l’equipament esportiu de porteries i banquetes i la instal·lació d’un sistema de protecció del mur que separa la graderia i el terreny de joc per evitar accidents o lesions dels jugadors i jugadores.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dimecres 22 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de Contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte, a través del perfil del contractant, disponible al portal web de l’Ajuntament de Berga.