Es busca l'adhesió d'entitats del Berguedà. En paral·lel, aquest dimarts tècnics reparen el Pi