L'objectiu d’aquesta línia de subvenció és la millora de la biodiversitat on hi pugui haver espècies en risc d’extinció