L’Ajuntament instal·la una marquesina al baixador, un reclam que s’allargava des de principis del 2015, quan una ventada va endur-se el voladís que hi havia un tros més amunt