Què passa als bars? Quins problemes suposa l'actual calendari de recollida porta a porta? Quins són els motius de les seves queixes?