Se’ls acusa de deu furts en zones boscoses per, després, vendre el material en deixalleries de comarques veïnes