El grup berguedà cedeix els drets del tema a la fundació perquè en faci l’ús i la promoció que cregui oportuna