Aquesta publicació comporta que totes aquestes persones passin a estar incrites, oficialment, al registre civil.