El tribunal desestima tots els recursos presentats per Endesa i ratifica la sentència de l'any 2015 de l'Audiència