Lladó Salut és un projecte pel qual aposta l'empresa, amb Alter Sport, per reduir les baixes laborals i els petits incidents derivats de problemes musculars