Els dos centres posen en marxa aquest sistema innovador que permet compartir decisions clíniques entre professionals i, entre altres avantatges, reduir el nombre de nens que han de ser derivats a altres centres