L’Ajuntament de Berga aprova el Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024 per implementar polítiques i accions d’interès pel jovent