Les millores més urgents es prevuen en el claustre i algun mur exterior