Un mapa interactiu d’El País permet consultar la renda mitjana de tot l’Estat, carrer per carrer