La figura del/la tècnic/a de comunicació i secretari/a d'Alcaldia seran llocs estructurals de l'Ajuntament en els propers mesos