El número de tramitacions online s’ha multiplicat per 3 en detriment de les que es fan presencialment, a les oficines del Consell Comarcal