El cost total de l'actuació s'ha cobert amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i és d’uns 6.000 euros