General

El futur pla d’ordenació urbanística de La Nou permetrà un creixement petit

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de la Nou de Berguedà continua avançant. Els tècnics treballen per poder tenir el pla aprovat d’aquí a un any i mig. Serà un pla que permetrà un petit creixement del municipi, però sobretot el que es vol és actualitzar la normativa i resoldre punts en els quals ara hi ha conflicte.
Fa més de mig any que un equip de tècnics està treballant en la redacció del POUM. A més, també s’han fet reunions i enquestes amb els veïns per recollir les opinions sobre com ha de ser el futur urbanístic del municipi.
Mentre el pla no estigui aprovat hi haurà una moratòria de llicències per a nous permisos d’obres.
Unes obres però, que ja estan en marxa són les de l’aparcament i la plaça del Centre Cívic, al centre del municipi. Els treballs estan ara a la meitat i quan finalitzin permetran deixar aquesta zona ben arranjada. Tenen un pressupost de 181.000 euros, dels quals 150.000 s’han obtingut a través d’una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que atorga la Generalitat. És previst que s’enllesteixen el proper mes de desembre.

Comentaris