General

El Consell Comarcal del Berguedà farà un pla sobre la societat del coneixement

El Consell Comarcal del Berguedà elaborarà un Pla Director de la Societat del Coneixement. La intenció és recollir dades per saber quina és la implantació real de les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, a la comarca per tal de treure’n el màxim profit. Es vol saber quina és la situació exacte i quin és l’ús que fan de les TIC les empreses i els particulars.
Es faran enquestes telefòniques a una mostra representativa de ciutadans del Berguedà i s’entrevistarà especialistes en aquest àmbit. A partir de les dades que es recullin, es farà una diagnosi de la situació. Posteriorment es programaran tallers de debat i activitats de difusió amb l’objectiu de fomentar la participació de tothom qui estigui interessat en la redacció d’aquest pla.
Les enquestes telefòniques ja han començat aquesta setmana, amb l’objectiu que abans de l’estiu ja s’hagin recollit totes les dades i abans d’acabar l’any el pla estigui redactat.

Comentaris