General

Cacen 350 cérvols al Berguedà i el Ripollès per disminuir els danys als conreus i pastures

Un total de 354 cérvols s’han caçat durant els darrers cinc mesos a les àrees de caça del Berguedà i el Ripollès. És el resultat d’una primera acció de control per minimitzar els danys que aquests animals causen a conreus i pastures. Del total d’animals capturats, en una superfície de 60.000 hectàrees, 282 eren femelles (78,5%). Aquesta xifra de captures representa multiplicar per tres la pressió cinegètica sobre aquesta espècie respecte de la temporada de caça anterior. Els cérvols són una espècie en expansió a moltes zones de Catalunya i per això el departament de Medi Ambient de la Generalitat aplica mesures de control per fer compatibles la ramaderia de muntanya i la conservació de la fauna salvatge autòctona. Segons ha fet públic avui el departament, a La Pobla de Lillet, la zona amb més abundància de cérvols i on els danys eren més reiterats, es van caçar 102 cérvols (94 femelles, el 92,1% dels cérvols capturats); mentre que al Ripollès, es van capturar 111 exemplars (90 femelles, el 91,1% dels cérvols capturats).
Per donar solucions a les queixes dels ramaders de l’Alt Berguedà de les zones amb presència de cérvol, el departament de Medi Ambient ha coordinat mitjançant l’Àrea d’Activitats Cinegètiques una comissió amb representació dels titulars de les àrees de caça d’aquesta zona, els ramaders i el personal tècnic i del cos d’Agents Rurals. Aquesta comissió es va crear el mes de setembre i té com a objectiu minimitzar els danys i les molèsties provocats pels cérvols que els ramaders pateixen i vetllar per la conservació de les seves poblacions dins dels espais naturals que ocupen.
Una diagnosi prèvia dels fets i de les dades dels aprofitaments i dels censos de cérvol va mostrar un clar desajustament de la població que afavoria les femelles, les quals són la part més important que afecta la reproducció i provoca que les taxes de creixement assoleixin abundàncies incompatibles amb la conservació de pastures. Com a mesura urgent, la comissió va acordar reduir el nombre de cérvols, especialment en aquelles zones on la presència d’aquesta espècie causa més danys als ramaders locals. Així, el control de les femelles adultes, a través de les captures, redueix la capacitat productiva de l’espècie i, per tant, el creixement futur de la població.

Comentaris